Urheiluharrastuksen on oltava turvallista

Pienkeräys Tikanpoikarahastoon

 

Tikanpoikarahastolla tukea harrastamiseen
Uplakers ry:n hallitus on perustanut vuonna 2015
Tikanpoikarahaston, jonka avulla mahdollistetaan
harrastaminen ja harrastamisen jatkaminen Uplakers
jääurheiluseurassa taloudellisesti haastavan tilanteen
kohdatessa. Rahaston varoja ohjataan aina joulukuussa
hakemusten perusteella suoraan sekä jääkiekon että
taitoluistelun harrastajille.
Tikanpoikarahastosta myönnetään lisäksi keväällä 6.
luokkalaisille stipendi ansiokkaasta koulutodistuksesta
seuramme taitoluistelijalle ja jääkiekkoilijalle.


Rahastoa kartutetaan erilaisilla tapahtumilla ja
lahjoituksilla.
Tikanpoikarahaston tilinumero on
FI67 4503 0010 4947 18
Uplakers ry / Tikanpoikarahasto.


Olemme kiitollisia kaikesta saamastamme tuesta.
Uplakers ry Hallitus


KERÄYSLUPA
Pienkeräysluvan saaja: Uplakers ry
Pienkeräysluvan myöntäjä: Sisä-Suomen poliisilaitos
Luvan numero ja myöntämisaika: RA/2023/481, myönnetty 17.4.2023
Pienkeräyksen toimeenpanoaika: 1.9.2023-30.11.2023
Keräyksen toimeenpanoalue: Koko Suomi, Ahvenanmaata
lukuunottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Tikanpoikarahasto, rahaston
varoja ohjataan aina joulukuussa hakemusten perusteella
tasapuolisesti suoraan sekä jääkiekon että taitoluistelun harrastajille.
Lisäksi Tikanpoikarahastosta myönnetään lisäksi keväällä 6.
luokkalaisille stipendi ansiokkaasta koulutodistuksesta seuramme
taitoluistelijalle ja jääkiekkoilijalle.

Uplakers joukkueet kaudelle 2023-2024 lue lisää

Uplakers ry sai Pirkanmaan osuuskaupan kannustajista tukea 1500€.

Tuki käytetään suunnitteilla olevaan oheistilaan.

Iso kiitos vielä kaikille äänestäjille ja Pirkanmaan Osuuskaupalle.