Luistelukoulut

Uplakersissa perusluistelun ja luistelun alkeiden harjoittelun voi aloittaa joko taitoluistelujaoston järjestämässä TAITOLUISTELUKOULUSSA tai jääkiekkojaoston järjestämässä LUISTELU- JA KIEKKOKOULUISSA.

Luistelukouluihimme ovat tervetulleita sekä tytöt että pojat ja luistelukouluharrastuksen voi aloittaa joko taitoluistimilla tai jääkiekkoluistimilla. Mukaan voivat tulla jo ihan pienet luistelijanalut (3-4 -vuotiaasta lähtien). Luistelijat jaetaan tasoryhmiin.

LUISTELUKOULUSSA harjoittellaan luistelun alkeita ja perusluistelua. Osallistujat jaetaan kolmeen eri ryhmään taitotason mukaan, aloittelijoista edistyneisiin. Harjoittelu sisältää paljon leikkiä, missä yhdistyy hauskanpito ja jo opitut ja opittavat asiat. Kauden aikana kerrataan opittuja asioita taitoratojen muodossa.


KIEKKOKOULUSSA tutustutaan lajiin ja harjoitellaan perusasioita. Harjoittelu aloitetaan kiekonkäsittelystä ja siihen yhdistetään erilaisia harjoitteita. Kiekkokoulussa harjoitellaan myös jo pelaamista pienpeleinä.

 

TAITOLUISTELUKOULUSSA harjoitellaan luistelun alkeita ja perusluistelun taitoja mahdollisimman monipuolisesti. Harjoittelu alkaa tarvittaessa aivan alkeista. Taitoluistelusta ”lainatut” helpoimmat temput ja harjoitteet tuovat hauskan lisän perusluistelutaitojen harjoitteluun. Satuteemat ja kivat musiikit ohjaavat luistelun opettelua, joka toteutetaan paljolti leikin, välineiden ja esimerkiksi erilaisten ratojen avulla.

Taitoluistelukouluryhmiä on alle kouluikäisille, kouluikäisille ja myös aikuisille. Kaikissa ryhmissämme vastuuohjaajina toimivat kokeneet ja koulutetut ohjaajat ja taitoluistelukoulun sisällön suunnittelusta vastaa taitoluistelun valmennuspäällikkö yhdessä muun valmennus- ja ohjaustiimin kanssa.